Clip: Dân bắc thang, trèo tường, bế cả trẻ con xem dập lửa 4 ô tô bốc cháy ở Phú Thọ