Clip: Cả trăm kg cá linh tự nhảy vào xuồng nhờ ống xả nước