Chuyện tình siêu ngọt: Vì bạn gái mới quen 2 tháng, chàng trai bỏ thói nghiện thuốc 8 năm!