Chuyện ít người biết về đào tạo phi công: Quy trình khắc nghiệt và tốn kém