Chuyện ít biết về vợ thương gia hiến 5000 lượng vàng cho Chính phủ