Chuyên cơ chở Tổng thống Putin hạ cánh xuống Đà Nẵng

22/0,559