Chuyện chưa kể về những 'bóng hồng' đi qua cuộc đời trùm giang hồ Hải 'bánh'