Chuyện chưa kể về Lâm 'chín ngón': 'Lấy số' trong khám chí hòa, ngạo mạn chọc giận cậu Năm