Chuyện bi hài: Sinh viên ở KTX đi rút tiền phải 'canh me' như…. ăn trộm!