Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội về 'Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 – 2025'

Ngày 17/3/2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 07-CTr/TU về 'Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 – 2025'.

Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội về 'Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025' ảnh 1

Mục tiêu chung của chương trình nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô. Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực. Xem toàn văn Chương trình số 07-CTr/TU TẠI ĐÂY

Kinhtedothi

TIN MỚI