Chừng nào clip 'bóc giá' đồ hiệu 88 triệu đồng không bị ném đá mới lạ