Chứng minh tình yêu với bạn gái, chàng trai cầm súng tự bắn vào đầu