Chứng kiến cỗ máy 'biến' chất thải thành vật liệu xây dựng