Chui qua rào chắn đã hạ, người đàn ông bị tàu SE8 tông chết