Chưa xử lý doanh nghiệp xả thải vì "bận hội thi thể thao"