Chưa kịp ăn mừng, Facebook đã dính 'gáo nước lạnh'