Chủ xe tải nổ súng đạn hoa cải bắn chết lái xe ở đất Cảng