Chủ tiệm massage ở Sài Gòn tranh luận khi bị quận 1 xử phạt