Chủ tiệm đã đóng cửa Spa, tháo biển hiệu sau vụ khách nữ bị hỏng mí mắt