Chủ tịch xã đòi 3 triệu 'lót tay' làm thủ tục hỗ trợ bão lũ