Chủ tịch xã bị phó công an xã bắn trọng thương

14/0,541