Chủ tịch xã bị kết luận ‘thiếu tội’, đội cận thần của Chủ tịch huyện cũng bị kiểm điểm

Không phục với kết luận giải quyết của lãnh đạo huyện đối với Chủ tịch UBND xã Bảo Đài, nhân dân đã phải nhờ tới quan tỉnh giải quyết.

Trong quá trình xây dựng các công trình: Nghĩa trang nhân dân; điểm thu gom rác thải và đường bê tông thôn Quê, xã Bảo Đài năm 2014, năm 2015. UBND xã Bảo Đài đã để bộc lộ nhiều thiếu sót, sai phạm. Đặc biệt liên quan đến cá nhân Chủ tịch UBND xã Bảo Đài là ông Nguyễn Văn Năng.

Ngày 10/7/2018, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đã ban hành Kết luận số 751/KL-UBND, kết luận về những nội dung sai phạm của ông Nguyễn Văn Năng – Chủ tịch UBND xã Bảo Đài. Tuy nhiên, nhiều người dân đã không đồng tình với kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam.

Ngày 21/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch UBND xã Bảo Đài, huyện Lục Nam có sai phạm trong quá trình xây dựng các công trình: Nghĩa trang nhân dân; điểm thu gom rác thải và đường bê tông thôn Quê, xã Bảo Đài năm 2014, năm 2015 không nhất trí với kết quả giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tại Kết luận số 751/KL-UBND ngày 10/7/2018.

UBND huyện Lục Nam.

Ngày 25/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số: 2635/KL-UBND. Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch UBND xã Bảo Đài, huyện Lục Nam.

Sau khi xem xét Báo cáo số 108/BC-TTr ngày 4/7/2019 của Thanh tra tỉnh về kết quả xác minh nội dung tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch UBND xã Bảo Đài, huyện Lục Nam có sai phạm trong quá trình xây dựng công trình nghĩa trang và công trình thu gom rác là tố cáo đúng một phần.

Chủ tịch UBND huyện Lục Nam kết luận các nội dung sai phạm trong việc thi công xây dựng công trình nghĩa trang về khối lượng xây gạch móng tường; khối lượng đắp nền móng của tường vành lao và khối lượng đắp nền đường bê tông chưa chính xác, dẫn đến số tiền sai phạm còn thiếu là 9.959.089 đồng (gồm: khối lượng xây gạch móng tường 7.344.836 đồng, khối lượng đắp nền móng của tường vành lao và khối lượng đắp nền đường bê tông 2.614.253 đồng). Đối với công trình thu gom công dân không đưa ra được căn cứ về sai phạm, không có hồ sơ tài liệu chứng minh nên không có cơ sở xem xét.

Nội dung công dân đề nghị làm rõ việc hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với các công trình đường bê tông thôn Quê, xã Bảo Đài năm 2014, năm 2015.

Qua xem xét thấy, về nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách huyện đối với 4 công trình đường bê tông thôn Quê năm 2014, năm 2015 với tổng số tiền ngân sách cấp trên đã hỗ trợ là 1.241.000 đồng được thực hiện với mỗi km đường bê tông là đúng theo các Nghị quyết của HĐND huyện và HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, đối với nguồn vốn ngân sách xã Bảo Đài hỗ trợ cho thôn Quê xây dựng đường bê tông nội thôn Quê được trích từ nguồn điều tiết tiền sử dụng đất ở qua đấu giá tại khu đồng Môi, thôn Chãng năm 2018 là không đúng Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 4/1/2013 của HĐND xã và Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND xã Bảo Đài về việc hỗ trợ cho thôn Quê xây dựng đường bê tông nội thôn từ nguồn thu điều tiết tiền sử dụng đất ở qua đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Cổng Chùa – Cửa Chợ, thôn Quê với tổng số tiền điều tiết thôn Quê được hưởng là 698.931.000 đồng.

Như vậy, có biểu hiện UBND xã Bảo Đài sử dụng sai mục đích số tiền hỗ trợ thôn Quê được hưởng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Cổng Chùa – Cửa Chợ, thôn Quê trong năm 2013 và năm 2014 và nguồn thu điều tiết sử dụng đất ở qua đấu giá tại khu Đồng Môi, thôn Chãng năm 2018.

UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Nam thực hiện các nội dung sau:

Xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu Chủ tịch UBND huyện kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch UBND xã Bảo Đài. Đồng thời, xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch UBND xã Bảo Đài do có thiếu sót sai phạm trong việc xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân thôn Quê.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Bảo Đài xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với các ông, bà trong Ban Xây dựng, Ban giám sát liên quan đến các thiếu sót, sai phạm trong việc xây dựng công trình nghĩa trang nhân dân thôn Quê.

Giao Chủ tịch UBND huyện Lục Nam xem xét làm rõ việc UBND xã Bảo Đài sử dụng số tiền hỗ trợ thôn Quê xây dựng các công trình đường bê tông nội thôn Quê, được hưởng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Cổng Chùa – Cửa Chợ, thôn Quê trong năm 2013 và năm 2014 và nguồn thu điều tiết tiền sử dụng đất ở qua đấu giá tại khu Đồng Môi, thôn Chãng năm 2018.

Thanh Bình

Đang tải...
Đắk Lắk: Truy vết F1, F2 liên quan ca mắc COVID-19 ở Gia Lai

Đắk Lắk: Truy vết F1, F2 liên quan ca mắc COVID-19 ở Gia Lai

Giám đốc công ty bất động sản và nhân viên tử vong tại trụ sở

Giám đốc công ty bất động sản và nhân viên tử vong tại trụ sở

Gia Lai phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2

Thầy giáo trẻ 26 tuổi ở Hà Nội tử vong sau 39 giờ tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Thầy giáo trẻ 26 tuổi ở Hà Nội tử vong sau 39 giờ tiêm vắc xin ngừa COVID-19

TIN MỚI