Chủ tịch Vapa nói về bức ảnh 'Giúp người già' gây xôn xao cộng đồng mạng?

21/1,372