Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD xác nhận bốc thăm lại bóng đá nam ASIAD 2018