Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trực tiếp tiếp dân chưa nhiều

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Trụ sở HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: baomoi.com

Trụ sở HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: baomoi.com

Nhiều hạn chế trong thực hiện pháp luật về thanh tra

Theo TTCP, qua thanh tra tại 12 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk (6 sở ngành và 6 huyện, thị) cho thấy, trong những năm qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TTCP; tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Thanh tra, Luật KN, Luật TC, Luật Tiếp công dân (TCD) và Luật PCTN; ban hành các văn bản chỉ đạo, nhằm tiếp tục tăng cường công tác TCD, giải quyết KN,TC và PCTN.

Việc tiếp dân, giải quyết KN,TC của Chủ tịch UBND tỉnh đã đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên; UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp, ngành kiện toàn lại Trụ sở TCD; thành lập Ban TCD của tỉnh, xây dựng quy chế và lịch TCD của Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; bố trí cán bộ thường trực TCD. Nhiều vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền đã được giải quyết kịp thời, đạt tỷ lệ khá cao, cơ bản đúng trình tự, thủ tục theo pháp luật. Trong quá trình giải quyết, đã quan tâm đối thoại để giải quyết. Kế hoạch 1130 và 2100 của TTCP được triển khai nghiêm túc, nhiều vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết, hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương…

Bên cạnh đó, có không ít tồn tại, hạn chế như: Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp TCD chưa nhiều, mà chủ yếu ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp; chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác TCD, giải quyết KN,TC đối với các sở ngành, huyện, thị, nên một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tiếp dân theo đúng quy định.

Một số vụ việc KN kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn còn đơn thư KN vượt cấp lên Trung ương; việc tham mưu của cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, dẫn đến có vụ việc sau khi đã ban hành quyết định giải quyết phải sửa đổi hoặc hủy bỏ thay thế, làm cho vụ việc kéo dài.

6 sở ban hành kế hoạch thanh tra hàng năm chưa sát với thực tế, dẫn đến việc thực hiện chưa đạt (năm 2014, Sở Giao thông Vận tải đạt 16,6%; Sở Tài nguyên và Môi trường đạt 15,5%); chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra chưa được kịp thời (Sở Y tế); đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra còn yếu, thiếu; giám đốc một số sở chưa tiếp dân định kỳ theo quy định; chưa có phòng tiếp dân riêng, sổ TCD không ghi chép hoặc ghi chép chưa đầy đủ việc tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ của lãnh đạo…

Kiểm tra tại 6 huyện cho thấy, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra, KN,TC và PCTN còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên, chưa tập trung đi sâu vào những nội dung trọng tâm; triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra tại một số nơi còn chậm; xây dựng kế hoạch thanh tra chưa đúng trọng tâm, trọng điểm do hạn chế trong việc khảo sát, nắm thông tin; tiến độ một số cuộc thanh tra còn chưa kịp thời; tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra chưa cao; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý chưa triệt để và kiên quyết, nhất là trong việc thực hiện xử lý thu hồi các khoản tiền sai phạm.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu

Tổng TTCP kiến nghị được Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc TCD theo đúng quy định; tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra, TCD, KN,TC và PCTN, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN,TC và PCTN cho cán bộ, công chức.

Từ năm 2011 – 2014, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp 19.152 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 20.574 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh. Kết quả đã giải quyết 3.339 đơn, đạt 98%. Qua giải quyết đã thu hồi về cho Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng, 103,1 nghìn m2 đất và 127m3 gỗ; khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hơn 1,8 tỷ đồng và 97,9 nghìn m2 đất; xử lý về hành chính 23 người và 3 tập thể. Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch 1130 của TTCP; UBND tỉnh đã chỉ đạo, kiểm tra, rà soát 22 vụ việc, trong đó có 9 vụ việc đông người; đã xem xét giải quyết 20 vụ việc, đến nay đã chấm dứt 17 vụ.

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, KN,TC và PCTN, tập trung tại các huyện, thị và các sở, ngành còn lại chưa được TTCP tiến hành thanh tra để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm.

Củng cố nhân sự của Ban TCD tỉnh; chỉ đạo UBND huyện Krông Buk khẩn trương thành lập Ban TCD; tăng cường cơ sở vật chất, bố trí cán bộ có trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC; tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130 và 2100 của TTCP; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết KN,TC, đảm bảo giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở; quan tâm việc tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ KN tồn đọng, phức tạp kéo dài thuộc thẩm quyền trên địa bàn; giao các huyện Cư Mgar, Ea Hleo, Cư Kuin, thành phố Buôn Ma Thuột tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền trên địa bàn.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, giải quyết KN của trên 300 hộ dân liên quan đến các công ty TNHH MTV cà phê trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp.

Chỉ đạo các sở ngành, huyện, TP chấn chỉnh những sai sót về trình tự thủ tục, thời gian hoạt động các cuộc thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; tập trung thu hồi tiền, tài sản vi phạm vào ngân sách Nhà nước và xử lý những cá nhân, tập thể vi phạm không đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp PCTN; chấn chỉnh việc công khai minh bạch trong việc thực hiện các dự án đầu tư; trong việc đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác và ban hành các quy định về định mức, tiêu chuẩn chế độ làm căn cứ tổ chức việc thực hành tiết kiệm ở các đơn vị theo đúng qui định của pháp luật; đôn đốc xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được các cơ quan thanh tra chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa Thể thao Du lịch trong việc tiếp dân chưa đúng quy định và Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra chưa đạt.

Đang tải...
Nam thanh niên ngã gục ở trạm thu phí với chi chít vết đạn trên người

Nam thanh niên ngã gục ở trạm thu phí với chi chít vết đạn trên người

Gia Lai: Lời khai bất ngờ của kẻ đột nhập nhà dân đâm tử vong người chồng khi đang ngủ cùng vợ

Gia Lai: Lời khai bất ngờ của kẻ đột nhập nhà dân đâm tử vong người chồng khi đang ngủ cùng vợ

[CLIP] Xe cảnh sát trật tự quay đầu, tông nhau với xe khách ở Kon Tum

[CLIP] Xe cảnh sát trật tự quay đầu, tông nhau với xe khách ở Kon Tum

Gia Lai: Kẻ đột nhập nhà dân đâm tử vong gia chủ bị bắt

Gia Lai: Kẻ đột nhập nhà dân đâm tử vong gia chủ bị bắt

TIN MỚI