Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viện trợ Việt Nam 10 triệu Nhân dân tệ