Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đà Nẵng dự APEC

12/0,290