Chủ tịch TP.HCM: 'Không làm được việc, mời đi nơi khác'