Chủ tịch Quốc hội: TPHCM sẽ thí điểm thu thuế căn nhà thứ 2

19/0,925