Chủ tịch Quốc hội: “Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng”