Chủ tịch QH, Tổng Thanh tra kể chuyện nhận tin nhắn tố cáo