Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi lãnh đạo APEC