Chủ tịch Hà Nội: 180 quán bia vỉa hè, hơn 100 quán có... công an đứng sau