Chủ tịch AFC khen ngợi quyết tâm phi thường của U23 Việt Nam