Chủ nhà trọ hốt hoảng khi thấy thi thể trong phòng