'Chủ nhà không đánh chết trộm thì nó đánh chết mình'