Chủ động, nhạy bén, sắc sảo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn

Phát huy truyền thống 'Trung thành, mẫu mực; tinh thông, sâu sát; chủ động, sáng tạo; tự lực, tự cường; đoàn kết, chiến thắng', trong những năm qua, Cục Chính trị Quân khu 5 luôn chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); trực tiếp xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT quân khu.

Thời kỳ kháng chiến, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chính trị, CTĐ, CTCT đã phát huy tốt vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong tham gia xây dựng, phát triển LLVT quân khu từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ các đơn vị vũ trang tuyên truyền phát triển thành LLVT 3 thứ quân vững mạnh; có chất lượng chính trị và trình độ tác chiến ngày càng cao, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành. CTĐ, CTCT đã góp phần làm cho quan điểm, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện của Đảng, Bác Hồ được thấm sâu trong cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu và các tầng lớp nhân dân.

Chủ động, nhạy bén, sắc sảo trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn Ảnh 1

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 207 (Quân khu 5) trao bò giống sinh sản tặng các hộ gia đình trên địa bàn xã La Êê và xã Chơ Chun (Nam Giang, Quảng Nam). Ảnh: TIẾN DŨNG

Trong thời kỳ mới, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, xây dựng LLVT quân khu “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Cục Chính trị tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang; nắm vững chức năng, nhiệm vụ; tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT quân khu. Trong đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm các cấp bộ đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc.

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Cục Chính trị đã phối hợp tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trọng tâm là: Triển khai thực hiện có hiệu quả hai chuyển hướng (chuyển hướng về cơ sở và chuyển hướng công tác quân sự địa phương), tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở, xã, phường, cụm, tuyến an toàn làm chủ, SSCĐ, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng các KVPT tỉnh, huyện, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn quân khu.

Trước yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng KVPT, xây dựng “trận địa lòng dân” và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới… đòi hỏi ngày càng cao, với không ít khó khăn, thách thức, việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy quân khu và cấp ủy các cấp là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, đồng thời là động lực góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện… Xác định miền Trung-Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, trọng điểm, nơi các thế lực thù địch luôn dùng mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chống phá chính quyền; mua chuộc, gây chia rẽ đồng bào; là vùng đất thường bị thiên tai, lụt, bão tàn phá, do vậy, các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu thường xuyên coi trọng làm tốt công tác dân vận (CTDV) với phương châm “An dân, nắm dân, giành dân và giữ dân”, nhất là thực hiện “ba cùng” với dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc…

Đối với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khẩu hiệu hành động của LLVT quân khu là: “Phòng, chống như đánh giặc; thực hiện tốt 4 tại chỗ”. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5 luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Với tinh thần “chủ động là trên hết”, “cứu dân là mệnh lệnh cao nhất”, các đơn vị thuộc LLVT quân khu đã huy động hơn 15 vạn lượt bộ đội, dân quân với hàng trăm lượt ca nô, tàu, xuồng, xe vận tải và nhiều trang bị khác giúp địa phương phòng, chống, ứng cứu, khắc phục hậu quả bão lũ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, xông pha trong bão lũ, quên mình cứu giúp người bị nạn, góp phần tô đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Chính trị quân khu và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong LLVT quân khu luôn là một khối đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hành động, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách. Với những chiến công, thành tích tiêu biểu, xuất sắc, Cục chính trị Quân khu 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất; 2 Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thiếu tướng VÕ VĂN HƯNG, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5

Đang tải...
Cô gái Hóc Môn 24 tuổi bị giật điện thoại đã truy đuổi, tông ngã 2 xe băng cướp 6 tên

Cô gái Hóc Môn 24 tuổi bị giật điện thoại đã truy đuổi, tông ngã 2 xe băng cướp 6 tên

Vợ chồng, anh em giữ 5 chức vụ chủ tịch trong một xã ở Nghệ An

Vợ chồng, anh em giữ 5 chức vụ chủ tịch trong một xã ở Nghệ An

Đắk Lắk: Doanh nghiệp Trung Quốc ‘quan tâm’ điện gió ở Tây Nguyên

Đắk Lắk: Doanh nghiệp Trung Quốc ‘quan tâm’ điện gió ở Tây Nguyên

Làm rõ thông tin vợ của kẻ sát hại bé gái khai gian dối để ‘chạy tội’ cho chồng

Làm rõ thông tin vợ của kẻ sát hại bé gái khai gian dối để ‘chạy tội’ cho chồng

TIN MỚI