Chồng phát hiện vợ chết lõa thể ở ao cá sau nhà, trên người có nhiều vết bầm tím