Chồng ngã quỵ khi vợ sắp sinh, con gái chết dưới bánh xe tải