Chồng mất, con tai nạn qua đời, đây là cách cụ bà 84 tuổi lựa chọn tiếp tục cuộc sống