Chồng đi giao nước ngọt, vợ ở nhà chết trong tư thế treo cổ trước cửa buồng