Chồng chém vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người chết cháy