Chọn phương án khả thi xây đường hầm qua vịnh Cửa Lục