Xe máy tông nhau trực diện, 2 thanh niên thiệt mạng