Choáng với người phụ nữ có đến 2.980 viên sỏi thận