Choáng với dự toán gần 400 triệu mua điều hòa, rèm cửa cho lớp 6