Lâm Đồng: Choáng váng với 'đại bản doanh' thiếc tặc