Choáng ngợp khu chợ chất như núi loại củ quý đến nỗi 'vàng không đổi'