Cho thuê nhà 12 năm, chủ nhà khóc thét khi thấy căn phòng tan hoang như bãi rác