Chợ ở Vĩnh Phúc phát hỏa trong đêm, nhiều quầy hàng hóa tro than